אנא סובב את המכשיר
Patrol
 • מעקב אחר סיור המאבטח על ידי סריקת ברקודים הממוקמים בנקודות מפתח ברחבי מתקן האבטחה.
 • תיעוד זמן ומיקום המאבטח/הסייר בעת סריקת הברקוד.
 • הוספת הערות ודוחות למילוי אשר יוצגו למאבטח/לסייר בעת סריקת הברקוד.
 • קבלת התראות וצפייה בדוחות (סיור/אירוע/חירום) באיזור האישי של המשתמש.
 • תיעוד מיקום סריקת הנקודות ב- Google Maps.
 • יצירת דוח על ידי המאבטח במקרה של אירוע חריג במתקן.
 • כפתור מצוקה לביצוע שיחת חירום למספר מוגדר מראש.
 • אפשרות להגדרת מיקומי נקודות בהן המאבטח צריך לעבור ללא שימוש בברקודים.
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide

שאלות נפוצות